Xuất bản thông tin

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ BÌNH KHÊ NHIỆM KỲ 2018-2023

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ BÌNH KHÊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Trong 02 ngày 18 và 19/01/2018, Hội nông dân xã Bình Khê long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Quý - Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã; Hoàng Ngọc Tân – Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã; các đồng chí thường trực Đảng ủy, thường trực UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, bí thư các chi bộ cùng 80 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1000 hội viên nông dân xã nhà tham dự Đại hội.

    Trong 02 ngày 18 và 19/01/2018, Hội nông dân xã Bình Khê long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Quý - Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã; Hoàng Ngọc Tân – Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã; các đồng chí thường trực Đảng ủy, thường trực UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, bí thư các chi bộ cùng 80 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1000 hội viên nông dân xã nhà tham dự Đại hội.

 

 

Các Đại biểu viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

 

    Thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức hội là "trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu' trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Bình Khê mạnh dạn đổi mới công tác tổ chức hội và phong trào thi đua, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò chủ thể của hội nông dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trong phát triển kinh tế.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

 

Đ/C Đỗ Văn Thông khai mạc Đại hội

 

 

 

Các cháu thiếu niên chúc mừng Đại hội

 

    Bên cạnh đó Hội nông dân xã Bình Khê đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ Hội nông dân Việt Nam. Hội phối hợp cùng Hội nông dân thị xã, các cơ quan chuyên môn tổ chức 32 lớp cho trên 1560 lượt người tham dự lớp chuyển giao KHKT về trồng trợt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng...Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 230 hội viên, đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, việc thu, nộp hội phí hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

    Đặc biệt, những năm qua các cấp Hội nông dân xã Bình Khê phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển nông nghiệp. Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Năm 2017 có 1021/1252 hộ được bình xét đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Số hộ nghèo theo tiêu chí mới trên toàn xã còn 1,14%. Hội đứng ra tín chấp với ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ 15,4 tỷ đồng cho 382 hộ vay phát triển kinh tế. Các nguồn vốn được quản lý và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao. Cùng với đó, nhiệm kỳ qua Hội nông dân xã Bình Khê tham gia hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

    Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và đổi mới, đại hội đại biểu hội nông dân xã Bình Khê đã tập trung thảo luận, thống nhất chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đại hội, các đại biểu đã giành thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã nhà đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém, như: tỷ lệ hội viên sinh hoạt còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, một bộ phận cán bộ hạn chế về năng lực...Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

 

 

Đ/C Nguyễn Thị Quý - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

phát biểu tại Đại hội

 

 

Đ/C Hoàng Ngọc Tân - TU viên, Bí thư Đảng bộ, CT HĐND xã 

phát biểu tại Đại hội

 

    Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Quý - Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã; đồng chí Hoàng Ngọc Tân – Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội nông dân xã Bình Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

 

BCH mới ra mắt tại Đại hội 

 

    Sau 02 ngày làm việc Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Bình khê đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu được BCH khóa mới gồm 17 thành viên và bầu 11 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân thị xã nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tập trung cao.

 

Nguyễn văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê