Xuất bản thông tin

ĐẢNG BỘ VÀ UBND XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI

ĐẢNG BỘ VÀ UBND XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI

Căn cứ vào quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Quyết định số 268/QĐ- UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh
Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND huyện Đông Triều về kế hoạch lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện với dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi). Ngày 20/03/2015 UBND xã Bình Khê đã mở lớp tập huấn phổ biến hướng dẫn nghiên cứu Bộ luật dân sự sửa đổi và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong địa bàn xã .


Về dự hội nghị có Ông Hoàng Ngọc Tân  Huyện ủy viên – Chủ tịch UBND xã

Ông Phan Thanh Sản  Bí thư Đảng ủy xã . Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc , trưởng các ban ngành đoàn thể , Hiệu trưởng các trường , cán bộ công chức , viên chức ,Bí thư chi bộ ,Trưởng các thôn trên địa bàn xã về dự đầy đủ.

          Ông Mạc Văn Thuật Phó chủ tịch UBND xã lên khai mạc hội nghị .Hội nghị đã tập trung nghiên cứu một số điểm cơ bản: về trách nhiệm của cơ quan có thẩm  quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự . Về quyền nhân thân. Về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự . Về hậu quả của pháp lý của dao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức. Về bảo vệ người thứ ban ngay tình trong trường hợp giao dịch bị vô hiệu hóa. Về hình thức sở hữu. về thời điểm xác lập quyền có sở hữu và các vật quyền khác. Về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi. Về lãi suất hợp đồng vay tài sản. Về thời hiệu. Hội nghị cũng đã làm rõ những điểm mới, những điểm sửa đổi trong luật dân sự.

          Hội nghị đã tổ chức thảo luận làm rõ một số thuật ngữ cơ bản trong luật.Cối hội nghị Ông Ninh Văn Ba công chức Tư pháp xã đã thống nhất kế hoạch triển khai lấy ý kiến của nhân dân trong đia bàn thực hiện từ ngày 21/03 đến 25/03.

Ông Ninh Văn Ba công chức tư pháp xã hướng dẫn nghiên cứu luật dân sự sủa đổi

Toàn cảnh hội nghị nghiên cứu bộ luật dân sự sửa đổi

 

CÔNG TÁC VIÊN

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG