Xuất bản thông tin

Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020

Sáng nay 10/6/2017, Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tại Chi bộ cơ quan xã Bình Khê, nhiệm kỳ 2017 - 2020; đây là Đại hội điểm của xã để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội các chi bộ còn lại. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc và 27 đảng viên của chi bộ.

 

 

    Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ cơ quan xã Bình Khê đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) " Một số vấn đề cấp về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch- vững mạnh.

     Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cơ quan xã Bình Khê xác định: Tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt vệ sinh môi trường; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng chi bộ trong sạch - vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Đại hội đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới; bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội chi bộ đề ra./.

 

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê