Xuất bản thông tin

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW6 KHÓA XII

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW6 KHÓA XII

Sáng 24/12/2017, Đảng ủy xã Bình Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ.

   Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Đề - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy; Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Văn Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ; Phan Thanh Sản – Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư BCH đảng bộ xã; cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về dự đông đủ.

 

   Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Đề - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy truyền đạt nội dung cơ bản  4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới". 

 

 

ĐC Hoàng Văn Đề truyền đạt nội dung Nghị quyết

 

  Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ triển khai kế hoạch số 18-KH/ĐU của Đảng ủy xã về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo kế hoạch, sau lớp học tập do Đảng ủy xã tổ chức, cấp ủy các chi bộ trực thuộc lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động của thị xã và xã. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng ít nhất 1 lần, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2018.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt, triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và một số nội dung Nghị quyết được trình bày tại Hội nghị này. Đối với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, yêu cầu các đồng chí bí thư các chi bộ phải trực tiếp triển khai cho cán bộ, đảng viên ở cấp mình thực hiện; các chi bộ phải xây dựng và tổ chức kế hoạch, hành động trong việc thực hiện Nghị quyết này. Phải tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII với các nghị quyết của Trung ương của tỉnh ủy, của thị ủy và của Đảng ủy xã trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở địa bàn, cơ quan mình một cách hiệu quả nhất. Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo, chịu trách nhiệm và đánh giá sát sao việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê