Xuất bản thông tin

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017

Chiều ngày 24/12/2017, Đảng bộ xã Bình Khê đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Đức – UVBTV, Chủ tịch MTTQ Thị xã; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ xã.

    Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Đảng bộ xã đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong năm, Đảng ủy đã ban hành  các văn bản, xây  dựng và ban hành được các chỉ tiêu, để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế địa phương. Năm 2017, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm ta giám sát của Đảng được Đảng bộ xã chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Năm 2018, Đảng bộ xã Bình Khê xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, phấn đấu hoàn thanh xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đưa Bình Khê hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

ĐC Nguyễn Văn Lộc phát biểu tại hội nghị

 

 

 

ĐC Hoàng Ngọc Tân - TUV, Bí thư Đảng bộ  phát biểu tại hội nghị

 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Đức – UVBTV, Chủ tịch MTTQ Thị xã đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ xã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị năm 2018 Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, tận dụng thời cơ, lợi thế, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt cần tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ  4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của Đảng ủy, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của UBND xã....

 

 

 

ĐC Trần Xuân Đức - TUV, Chủ tịch MTTQ thị xã phát biểu tại hội nghị

 

 

 

 

ĐC Phan Thanh Sản trao thưởng tại hội nghị

 

 

 

 

ĐC Hoàng Ngọc Tân trao thưởng tại hội nghị

 

    Tại hội nghị, Đảng bộ xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017./.

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê