Xuất bản thông tin

ĐƯỢC SỰ NHẤT TRÍ CỦA ĐẢNG ỦY VÀ UBND XÃ BÌNH KHÊ TTHTCĐ XÃ TỔ CHỨC LỚP TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐƯỢC SỰ NHẤT TRÍ CỦA ĐẢNG ỦY VÀ UBND XÃ BÌNH KHÊ TTHTCĐ XÃ TỔ CHỨC LỚP TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ vào công văn số 118/BGĐT-GDTX của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 09/01/2015. Công văn số 348/SGDĐT-GDTX của Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh ngày 13/02/2015. Công văn số 124/PGD&ĐT của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều. Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền của BCĐ xã hội học tập xã Bình Khê. Hồi 7h30' ngày 20 tháng 03 năm 2015 TTHTCĐ xã Bình Khê đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến nội dung đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo cho đại diện các ban ngành đoàn thể,cơ quan trường học và 14 thôn trong xã. Về dự hội nghị có Ông Nguyễn Văn Lộc phó bí thư thường trực Đảng ủy xã. Bà Nguyễn Thị Tám phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Mạc Văn Thuật phó chủ tịch UBND xã. Giảng viên là Ông Phạm Hữu Bính phó giám đốc TTHTCĐ xã. Ông Nguyễn Hồng Phương Giáo viên biệt phái TTHTCĐ xã.


Buổi tập huấn gồm 4 nội dung cơ bản đó là:

1. Làm rõ nội dung đổi mới căn bản toàn diên giáo dục và đào tạo theo nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương 8 khóa XI ngày 04/11/2013 .

2.Đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo nghị quyết số 88/2014/QH13 của kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014.

3. Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 8 năm 2014.

4.Một số vấn đề về kỳ thi THPT quốc gia theo thông tư 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015.

Các đồng chí giảng viên đã làm rõ một số nội dung quan trọng của thông tư 30 đánh giá học sinh tiểu học và kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Giải thích một số thắc mắc của các đại biểu trong việc thi THPT và tuyển sinh đại học. Giảng viên cũng hướng dẫn các đại biểu cập nhật trang Web để nghiên cứu các phương án tuyển sinh của các trường đại học đã trình bộ giáo dục duyệt để định hướng đăng ký dự tuyển cho phù hợp. Đây là lớp học nồng cốt đồng thời là những tuyên truyền viên của các thôn tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh va trực tiếp gặp gỡ giải thích cho dân nên lớp học đã tập trung nhiều ý kiến phat biểu chất lương buổi học có hiệu quả cao.

Cuối buổi tập huấn Ông Mạc Văn Thuật đã đề nghị các ban ngành đoàn thể cơ quan trường học và 14 cơ sở thôn tổ chức tuyên truyền, thu thập ý kiến nhân dân chuyển về theo đường điện thoại hoặc trực tiếp hoặc văn bản vể thường trực TTHTCĐ xã theo kế hoạch

            Buổi tập huấn kết thúc hồi 11h30' cùng ngày

Một số hình ảnh lớp học

Ông Mạc Văn Thuật Giám đốc TTHTCĐ xã Bình Khê khai mạc hội nghị.

Ông Phạm Hữu Bính Phó giám đốc TTHTCĐ giảng viên về đổi mới kỳ thi THPT quốc gia

Ông Nguyễn Hồng Phương - GV biệt phái giảng viên về vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

CỘNG TÁC VIÊN

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG