Xuất bản thông tin

HĐND xã Bình Khê đã tổ chức kỳ họp tổng kết công tác năm 2016, bàn và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2017

HĐND xã Bình Khê đã tổ chức kỳ họp tổng kết công tác năm 2016, bàn và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2017

Sáng ngày 04/01/2017, HĐND xã Bình Khê đã tổ chức kỳ họp tổng kết công tác năm 2016, bàn và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2017.

  Về dự kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó chủ tịch UBND thị xã, Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Phó chủ tịch HĐND thị xã; các đại biểu HĐND thị xã trúng cử tại địa phương, các đồng trưởng các ban ngành đoàn thể xã cùng 32 đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

  Năm 2016, với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân trong xã, xã Bình Khê đã thực hiện và đạt được những kết quả khích lệ trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Kinh tế có bước phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã năm 2016 ước đạt 421,4 tỷ đồng tăng 57,4% sơ với năm 2015, văn hóa, y tế, giáo dục và các chế độ chính sách xã hội được thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng xã nông thôn kiểu mới được đẩy mạnh, đến nay xã Bình Khê đã hoàn thiện đề án xây dựng xã nông thôn kiểu mới để thực hiện vào đầu năm 2017. Các đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết triệt để, tài chính ngân sách địa phương ước thực hiện 11,25 tỉ đồng đạt 153% kế hoạch thị xã; 133% kế hoạch xã; bằng 143% so với cùng kỳ, tiết kiệm chi, cơ bản đáp ứng cho chi thường xuyên, dành nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững.

  Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn – Phó chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã và phát biểu ý kiến ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Bình Khê đạt được trong năm 2016, chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà xã Bình Khê cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

  Tại kỳ họp thứ 3, Thường trực HĐND xã Bình Khê đã báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND xã tham luận, chất vấn, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã và ý kiến kiến nghị của cử tri trong xã tập trung vào một số lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đối tượng người có công. Thay mặt cho UBND xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã Bình Khê đã tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến mà cử tri trong xã kiến nghị; đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ và nhân dân trong xã cần chú trọng thực hiện trong năm 2017, đó là tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, cơ sở vật chất văn hóa, trường học và triển khai đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giữ vững an ninh trật tự và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017; phấn đấu hoàn thành  xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu.

  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 3 HĐND xã Bình Khê khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua được 8 nghị quyết phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu _ TT HTCĐ xã Bình Khê