Xuất bản thông tin

Hội nghị giao ban của TTHTCĐ tháng 4 năm 2013

Hội nghị giao ban của TTHTCĐ tháng 4 năm 2013

Sáng ngày 04/4/2013 tại TTHTCĐ xã Hồng Phong diễn ra hội nghị giao ban hàng tháng của TTHTCĐ huyện Đông Triều . Hội nghi có sự tham gia đầy đủ của 23 giáo viên biệt phái của các TTHTCĐ xã ,thị trấn

 

Với bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Lộ phó giám đốc TTHTCĐ xã Hồng Phong đánh giá lại từng bước phát triển của TTHTCĐ .Đặc biệt là sau khi đồng chí Nguyễn Minh Thoan giáo viên của trường THCS Lê Hồng Phong được điều động biệt phái sang TTHTCĐ đã để lại nhiều ấn tượng cho hội nghị ,đặc biệt là những bài học  kinh nghiệm trong việc phát triển của TTHTCĐ.

Hội nghị tiếp tục đánh giá kiểm điểm hoạt động của các TTHTCĐ trong tháng 3 và triển khai công tác tháng 4/2013 .Tại hội nghị đồng chí Đặng Văn Ngà trưởng ban chỉ đạo TTHTCĐ nhấn mạnh công tác xây dựng CSVC, công tác quản trị trang web của các trung tâm , Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niêm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5 .Trước khi kết thúc buổi giao ban nhiều ý kiến của cơ sở được đề xuất để cùng tháo gỡ

Giáo viên biệt phái 

Nguyễn Hồng Phương