Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 5/2013 CỦA BỘ PHẬN TTHTCĐ

HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 5/2013 CỦA BỘ PHẬN TTHTCĐ

Ngày 11/5/2013 tại trường quay S1 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều đã diễn ra hội nghị giao ban tháng 5 năm 2013 do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng phụ trách bộ phận TTHTCD của PGD&DT huyện Đông Triều chủ trì .Có đồng chí Lê Thu Trà phó phòng giáo dục và đào tạo về dự và chỉ đạo hội nghị

 đ/c Lê Thu Trà phó phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều chủ trì hội nghị

. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 4/2013 và triển khai công tác tháng 5/2013. Đ/c Lê Thu Trà đọc quyết định về nghỉ hưu của đ/c Đặng Xuân Ngà và quyết định điều động đ/c Nguyễn Tiến Dũng thay đ/c Ngà trực tiếp phụ trách bộ phận TTHTCD của PGD&ĐT huyện Đông Triều .

Hội nghị cũng nghiêm túc kiểm điểm chỉ ra những việc chưa làm được của một số TTHTCD cụ thể là việc hoàn thiện trang Web , hoàn thiện cơ sở vật chất, sự phối hợp làm việc giữa giáo viên biệt phái và UBND xã mà trục tiếp là đồng chí phó chủ tịch làm giám đốc TTHTCĐ.

Hội nghị cũng đã sơ bộ đánh giá nhìn nhận lại sau 8 tháng đưa đội ngũ giáo viên biệt phái sang TTHTCĐ và tự đánh giá hoạt động của mình trong 1 năm qua theo thang điểm quy định . Hội nghị kết thúc vào hồi 11h cùng ngày .

 

                                                                 TTHTCD XÃ BÌNH KHÊ

                                                                        Giáo viên biệt phái

 

 

                                                                                    NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG