Xuất bản thông tin

NÔNG DÂN XÃ BÌNH KHÊ VỚI GIỐNG LÚA THUẦN CHỦNG QR1, QR2

NÔNG DÂN XÃ BÌNH KHÊ VỚI GIỐNG LÚA THUẦN CHỦNG QR1, QR2

HTX nông nghiệp Bình Khê kết hợp cùng phòng Nông nghiêp huyện chuyển giao kỹ thuật gieo cấy giống lúa thuần QR1, QR2

Ngày 27/2/2013 HTX Nông nghiệp Bình Khê Kết hợp với phòng Nông nghiệp vật PTNN huyện Đông Triều đã tiến hành mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật gieo cấy giống lúa QR1 , QR2 cho bà con nông dân của 14 đội sản xuất trong xã


 

 

Ngày 27/2/2013  HTX Nông nghiệp Bình Khê Kết hợp với phòng Nông nghiệp vật PTNN huyện Đông Triều đã tiến hành mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật gieo cấy giống lúa QR1 , QR2 cho bà con nông dân của 14 đội sản xuất trong xã .Đây là giống lúa thuần cảm ôn gieo cấy cả 2 vụ do Viện di truyền nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Hồng Quang chọn tạo .Giống lúa QR1  sinh trưởng ngắn hơn Khang dân 18 từ 5 – 7 ngày  chất lượng gạo trắng trong không bạc bụng cơm dẻo và dai có vị đậm. Năng suất trung bình vụ xuân đạt 60 – 67 tạ/ha . Vụ mùa đạt từ 55 – 62 tạ/ha . Nếu thâm canh cao đạt từ 70 -72 tạ/ha . 78 học viên của 14 thôn đã tham gia đầy đủ . Do đồng chí Bùi Văn Hanh – Trạm trưởng Trạm bảo vệ thực vật Đông Triều làm giảng viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học:

 

 

Đồng chí  Bùi Văn Hanh đang giảng bài

 

 Toàn cảnh lớp học

TTHTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

 

 

Nguyễn Hồng Phương