Xuất bản thông tin

TTHTCĐ xã Bình Khê tổ chức lớp học sử dụng máy tính và khai thác Internet cho đội ngũ cán bộ thôn.

TTHTCĐ xã Bình Khê tổ chức lớp học sử dụng máy tính và khai thác Internet cho đội ngũ cán bộ thôn.

Để nâng cao năng lực quản lý của các thôn trong xã. Đảng ủy, UBND xã đã đầu tư kinh phí trang bị cho mỗi thôn một bộ máy tính để bàn và kết nối mạng Internet. Đây là một cố gắng rất lớn của Đảng bộ và UBND xã nhằm giúp đội ngũ cán bộ các thôn làm tốt hơn các công việc quản lý cơ sở thôn. Với mục đích nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ thôn sử dụng có hiệu quả thiết bị được đầu tư TTHTCĐ xã Bình Khê đã phối hợp cùng công ty phát triển công nghệ phần mềm mạng mở lớp học sử dụng máy vi tính cho cán bộ 14 thôn trong xã.


Lớp học được tổ chức tại hội trường Đảng ủy xã Trong thời gian 3 ngày từ ngày 11/11/2014 đến 13/11/2014 với nội dung chủ yếu là khai thác các phần mềm soạn thảo văn bản. Khai thác tài liệu trên mạng Internet. Khai thác hộp thư điện tử. Các quy định cần thiết khi soạn thảo các văn bản. Về dự lớp học có Ông Lương Lâm Duy Giám đốc công ty phat triển công nghệ phần mềm . Bà Đỗ Thị Thắm Cán bộ công ty. Ông Nguyễn Duy Khắp Cán bộ văn phòng UBND xã Bình Khê. Ông Nguyễn Hồng Phương Giáo viên Biệt phái của TTHTCĐ và 56 cán bộ Trưởng, phó thôn trong xã.

Bà Đỗ Thị Thắm đang hướng dẫn sử dụng máy vi tính cho cán bộ các thôn

Các học viên được học những nôi dung cơ bản và thiết thực cho công việc của thôn

          Trong thời gian học tập các học viên dù bận công việc của cơ sở vẫn bố trí thời gian tham gia học tập đông đủ. Với cách học trực tiếp trên máy tính nên hiệu quả các buổi học rất cao, các học viên đều tiếp thu kiến thức nhanh chóng. Các vấn đề thắc mắc đều được giải quyết trực tiếp. 100% học viên đều nắm được các nội dung cần thiết đã đặt ra.

 

Cộng tác viên

Nguyễn Hồng Phương