Xuất bản thông tin

UBND XÃ BÌNH KHÊ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH

UBND XÃ BÌNH KHÊ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH

Thực hiện Công văn số 75-KH/TU của Thị ủy Đông Triều về việc tổ chức triển khai "Ngày chủ nhật xanh" trên địa bàn thị xã Đông Triều, kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2017 của UBND xã Bình Khê.

     Sáng nay 15/1/2017, UBND xã Bình Khê, TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Hội nghị phát động toàn dân ra quân hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh.

     Tại lễ ra quân, UBND xã Bình Khê đã phát động đợt cao điểm trong nhân dân các thôn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã cùng ra quân thực hiện dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ nay đến Tến Nguyên đán. Đồng thời, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng; tuân thủ tốt các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh xã Bình Khê văn minh, thân thiện; mỗi hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

     Ngay sau Lễ phát động, cán bộ các ban ngành đoàn thể xã, các cơ sở thôn, cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã cùng đông đảo nhân dân, học sinh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng dọn vệ sinh môi trường các khu vực công cộng, ven đường 186 và các thôn trên địa bàn xã.

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê