Xuất bản thông tin

UBND XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, ĐƠN VỊ, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HỌC TẬP TIÊU BIỂU NĂM 2017

UBND XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, ĐƠN VỊ, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HỌC TẬP TIÊU BIỂU NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 1621/UBND ngày 23/6/2017của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều "Về việc tổ chức Hội nghị công nhận danh hiệu gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư học tập tiên tiên ở các xã, phường trên địa bàn thị xã". Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã Bình Khê, ngày 31/8/2017, UBND xã Bình Khê tổ chức hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tiêu biểu năm 2017.

   Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùy - Phó Chủ tịch Hội khuyến học thị xã Đông Triều; đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Phan Thanh Sản - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực UBND, các đại biểu là trưởng các ban ngành đoàn thể xã, các đại biểu là Bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng toàn thể các gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tiêu biểu và các cháu học sinh đỗ vào các trường CĐ, ĐH chính quy năm 2017, các cháu học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2016-2017.

 

 

 

 

 

 

 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng

 

   Thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập" Hội khuyến học xã đã phát động rộng rãi đến từng thôn, làng, các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư và từng hộ gia đình trong toàn xã. Theo đó, tính đến tháng 8 năm 2017 toàn xã có 2885 gia đình đăng ký gia đình học tập, đã bình xét công nhận được 2230 gia đình học tập cấp xã, trong đó gia đình học tập tiêu biểu được tuyên dương là 14 gia đình. Về đơn vị học tập có 6 đơn vị đăng ký và công nhận được 6 đơn vị, trong đó có 01 đợn vị được biểu dương khen thưởng. Có 14 khu dân cư đăng ký khu dân cư học tập thì có 02 khu dân cư được biểu dương khen thưởng. Toàn xã có 15 dòng họ thì có 03 dòng họ hoạt động có hiệu quả và được biểu dương.

 

 

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh đọc báo cáo tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Phạm Hữu Chản thôn Đông Sơn tham luận tại Hội nghị

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùy phát biểu tại Hội nghị

 

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùy - Phó Chủ tịch Hội khuyến học thị xã Đông Triều biểu dương những kết quả mà UBND xã đã đạt được trong công tác khuyến học khuyến tài cũng như phong trào xây dựng xã hội học tập, đồng thời đề nghị UBND xã cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng, số lượng gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá, xếp loại gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập theo đúng Quyết định số 3111/2012/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định danh hiệu Gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư hiếu học trên địa bàn tỉnh

 

 

Đồng chí Phan Thanh Sản phát biểu tại Hội nghị

 

   Sau cùng, đồng chí Phan Thanh Sản - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu ý kiến của Hội Khuyến học thị xã và đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc cần đề ra kế hoạch cụ thể quyết tâm đoàn kết, nổ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài và đặc biệt là gắn phong trào xây dựng xã hội học tập với phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã góp phần xây dựng xã Bình Khê ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùy trao thưởng cho các dòng họ học tập tiên tiến

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc trao thưởng cho các đơn vị học tập tiên tiến

 

 

Đồng chí Phan Thanh Sản tặng thưởng cho cácgia đình học tập tiên tiến

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc tặng thưởng cho các em học sinh gỏi đạt giải

 

 

Đồng chí Phan Thanh Sản tặng thưởng cho các em học sinh gỏi đạt giải

 

 

Đồng chí Phan Thanh Sản tặng thưởng cho các em học sinh gỏi đạt giải

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc tặng thưởng cho các em học sinh gỏi đạt giải

 

 

Đồng chí Phan Thanh Sản tặng thưởng cho các em học sinh gỏi đạt giải

 

   Nhân dịp này UBND xã đã biểu dương, tặng thưởng cho 03 dòng họ, 03 đơn vị, 14 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư" học tập tiên tiến, các cháu học sinh thi đỗ và các trường CĐ, ĐH chính quy năm 2017, các cháu học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2016-2017 với tổng số tiền thưởng trên 18 triệu đồng.

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê