Xuất bản thông tin

UBND xã Bình Khê Tổ chức hội nghị tọa đàm khoa học kỹ thuật về mô hình chăm sóc vải thiều theo hướng sản xuất VietGap

UBND xã Bình Khê Tổ chức hội nghị tọa đàm khoa học kỹ thuật về mô hình chăm sóc vải thiều theo hướng sản xuất VietGap

Căn cứ vào kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND thị xã Dông Triều về việc thực hiện mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc cây vải thiều theo hướng sản xuất VietGap tại xã Bình Khê và Tràng Lương thị xã Đông Triều . UBND xã Bình Khê đã bố trí hội trường tổ chức hội nghị vào hồi 8h00 ngày 14 tháng 9 năm 2015.


~~Về dự hội nghị cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ của Sở Khoa học và công nghệ , sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn . Ông Ngô Tiến Thiệu Phó chủ tịch UBND thị xã .Lãnh đạo hội nông dân thị xã.Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phòng kinh tế thị xã . Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn trạm bảo vệ thực vật . Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn UBND xã Bình Khê . Đại diện lãnh đạo thôn và hơn 100 hộ dân trong đó có 41 hộ tham gia mô hình sản xuất vải thiều theo kỹ thuật VietGap.
 Hội nghị đã tập trung nghiên cứu nội dung sản xuất vải thiều của kỹ thuật VietGap.Giải quyết những thắc măc,những vấn đề chưa rõ của nhân dân trong việc tìm hiểu kỹ thuật VietGap.Những ý kiến của bà con nông dân tập trung vào khâu kỹ thuật chăm sóc , phòng trừ một số sâu, bệnh như sâu đục quả, nấm mực và khâu thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.Các ý kiến của bà con nông dân đã được các nhà khoa học,lãnh đạo các cấp hướng dẫn giải thích thỏa đáng.
 Sau hơn 3h làm việc có hiệu quả thiết thực hội nghị đã thực sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, lãnh đạo các cấp,nhà  nông .Hội nghị đã thực sự thổi luồng gió mới vào các nhà nông đang lúng túng trong việc sản xuất , tiêu thụ quả vải thiều.Chắc chắn sau hội nghị này quả vải thiều Bình Khê sẽ có một hướng đi mới chắc chắn hơn, khoa học hơn.

CỘNG TÁC VIÊN
NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG