BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

Số: 03 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bình Khê, ngày 28  tháng 03 năm 2018

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 03/2018

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 03/2018

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

35

Tư pháp, Công an …

 

b, Giáo dục sức khỏe

1

Từ 26/02 đến 25/03

35

Câu lạc bộ dưỡng sinh, TT HTCĐ

 

c, Giáo dục môi trường

1

35

 HTX NN

 

d, Văn hóa xã hội

2

70

Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

35

Hội Nông dân

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

2

70

Đoàn TN, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

2

180

Đoàn TN, các trường học…

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

30

450

CLB trên địa bàn

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

10

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 04/2018

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tìm hiểu lịch sử quê hương đất nước. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng. Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (1/4/1953). Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (1/4/1957).  Ngày hiến máu nhân đạo (7/4). Ngày pháp luật thế giới (22/4). Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4). Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (ÂL). Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4). Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (11h30' ngày 30/04/1975). Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886)...

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4.

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong xã Bình Khê

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 04 năm 2018

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Tám


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu