Asset Publisher

Cảnh đẹp hồ Bến Châu - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

Cảnh đẹp hồ Bến Châu - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

Bến Châu (tên cổ: Hồ Thiên, tên có từ thời vua Trần Nhân Tông)

 
 
 
 
 
Đập có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác giữ nước, thủy lợi của toàn bộ khu vực Bình Khê và các xã lân cận.
Đập này có phong cảnh đẹp, nguồn nước sạch, đập còn lưu giữ di tích mổ cổ của vua Trần, là nơi nằm trong tuyến du lịch đã được quy hoạch: Đền sinh (các mộ vua Trần), chùa Quỳnh, chùa Hồ Thiên; Yên Tử,...