Asset Publisher

Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đảng bộ xã Bình Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 06/01/2017, tại Hội trường UBND xã Bình Khê; Đảng bộ xã Bình Khê đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

   Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Xuân Đức - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMT TQ thị xã, Trưởng khối MTTQ các đoàn thể thị xã; Nguyễn Đức Việt - Phó chủ tịch Hội CCB thị xã, thành viên BCĐ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thị xã Đông Triều; Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Văn Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ; Phan Thanh Sản – Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư BCH đảng bộ xã; cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã về dự đông đủ.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự suy thoái" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng; từng đồng chí đảng viên cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa bàn, cơ quan, đơn vị, sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Các đại biểu tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe; đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

 

Đ/C Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại Hội nghị

 

     Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt, triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và một số nội dung Nghị quyết được trình bày tại Hội nghị này. Đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, yêu cầu các đồng chí bí thư các chi bộ phải trực tiếp triển khai cho cán bộ, đảng viên ở cấp mình thực hiện; các chi bộ phải xây dựng và tổ chức kế hoạch, hành động trong việc thực hiện Nghị quyết này. Phải tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII với các nghị quyết của Trung ương của tỉnh ủy, của thị ủy và của Đảng ủy xã trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở địa bàn, cơ quan mình một cách hiệu quả nhất. Ban Thường vụ Đảng uỷ phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo, chịu trách nhiệm và đánh giá sát sao việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

 

Nguyễn Văn Hiếu TT HTCĐ xã Bình Khê