Asset Publisher

Đảng ủy và UBND xã Bình Khê tổ chức nghiên cứu tìm hiểu và lấy ý kiến về "Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Đảng ủy và UBND xã Bình Khê tổ chức nghiên cứu tìm hiểu và lấy ý kiến về "Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992


Ngày 25/3/2013 Đảng ủy và UBND xã Bình Khê tổ chức tìm hiểu dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 tại hội trường UBND xã .Gồm đại biểu của các ban ngành đoàn thể trong xã và đại biểu của 14 thôn đội


 

Ngày 25/3/2013 Đảng ủy và UBND xã Bình Khê tổ chức tìm hiểu dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 tại hội trường UBND xã . Đại biểu về dự gồm đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã và đại biểu của 14 thôn đội .

Đồng chí Phan Thanh Sản Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo hội nghị .Tổng số có 230 đại biểu về dự .Sau buổi học tập nghiên cứu bản dự thảo các ban ngành đoàn thể và đại biểu các thôn đã nhận “phiếu xin ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992” về tổ chức cho nhân dân học tập nghiên cứu và tham gia ý kiến.