Asset Publisher

Hội Khuyến học xã Bình Khê triển khai quyết định số 281 QĐ/ TTg của thủ tướng chính phủ

Hội Khuyến học xã Bình Khê triển khai quyết định số 281 QĐ/ TTg của thủ tướng chính phủ

Hôm nay, ngày 08/9/2016, Hội Khuyến học xã Bình Khê tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020, tập huấn bộ tiêu chí, quy trình công nhận gia đình, dòng họ hiếu học cho các thành viên chi hội khuyến học trên địa bàn xã.


        Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùy phó chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Đông Triều, Ban chấp hành Hội khuyến học xã Bình Khê, các cán bộ phòng ban, đoàn thể của xã,  các đại biểu là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện các dòng họ.

      Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Hùy phó chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Đông Triều triển khai quyết định số 281 QĐ/ TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, đơn vị, cộng đồng dân cư đến năm 2020" và xây dựng mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập" , "đơn vị học tập", "cộng đồng học tập"

(Ông Nguyễn Văn Hùy phó chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Đông Triều triển khai nội dung tập huấn)

     Với tinh thần học tập nghiêm túc, chắc chắn các nội dung của Bộ tiêu chí sẽ được triển khai thực hiện tốt tại cộng đồng, qua đó thúc đẩy và phát triển hơn nữa phong trào xây dựng xã hội học tập tại xã Bình Khê trong thời gian tới.

                                                                    CTV: Nguyễn Văn Hiếu