Asset Publisher

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 về Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết Đảng bộ xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 về Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết Đảng bộ xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy xã Bình Khê tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 về Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết Đảng bộ xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đề - Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

   

 

    Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã tiếp tục được duy trì ổn định. Thực hiện chủ đề năm của thị xã và xã được các ban ngành, đoàn thể, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp có nhiều cố gắng: Giá trị sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương được tổ chức trang trọng, an toàn. Giáo dục đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, có nhiều hoạt động thu hút học sinh tham gia. Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chương trình giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực: tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017. Công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ bản đều đảm bảo đúng nguyên tắc; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Việc kiểm tra, giám sát được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

 

 

    Trên cơ sở bám sát những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 đã đề ra, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và giữ ổn định chính trị của địa phương năm 2017, Đảng uỷ xã đề nghị các tổ chức đảng, chính quyền, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, khắc phục những hạn chế, khó khăn đã chỉ ra thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội còn lại của năm 2017 trên địa bàn xã.

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê