Asset Publisher

Hội nghị sơ kết khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Hội nghị sơ kết khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Chiều ngày 19/7/2017, tại hội trường UBND xã Bình Khê, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã Bình Khê tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

   Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Đức-Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Đông Triều; đồng chí Hoàng Ngọc Tân-Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí Thường trực ĐU-HĐND- UBND-UBMTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể xã cùng đại biểu của 14 thôn trên địa bàn xã.

   Tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Hẹn-Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã báo cáo kết quả công tác khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Khối MTTQ và các đoàn thể xã đã chủ động tham mưu phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và đã nhận được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, bước đầu đã đạt được những kết quả theo kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra…

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Đức-Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Đông Triều đã nghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời đồng chí đề nghị, thời gian tới khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã cần tập trung vào một số  nhiệm vụ như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sự chỉ đạo của MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp; Tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh" gắn với chủ đề công tác năm 2017, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.. 

    Kết thúc hội nghị đồng chí Phùng Văn Thưởng-Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thay mặt các đồng chí trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và các ý kiến đóng góp tại hội nghị, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã căn cứ chức năng nhiệm vụ sẽ cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TTHTCĐ xã Bình Khê