Asset Publisher

KỲ HỌP THỨ IV HĐND XÃ BÌNH KHÊ KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016-2021

KỲ HỌP THỨ IV HĐND XÃ BÌNH KHÊ KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 25/7/2017, HĐND xã Bình Khê khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 4. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm 2017.

   Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên Phó chủ tịch HĐND thị xã Đông Triều, đại biểu HĐND thị xã Đông Triều ứng cử trên địa bàn xã; đồng chí Tạ Văn Mai đại biểu HĐND thị xã Đông Triều ứng cử trên địa bàn xã; các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã; trưởng các ban ngành đoàn thể xã, bí thư  chi bộ, trưởng thôn và 32 đại biểu HĐND xã.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

   Tại kỳ họp, UBND xã thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện dự toán  thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban MTTQ xã thông qua báo cáo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các báo cáo của 02 ban HĐND xã; các tờ trình của HĐND và UBND xã.     

 

 

 

Đ/C Hoàng Ngọc Tân phát biểu khai mạc kỳ họp

 

 

 

 

 

 

   Qua các báo cáo cho thấy: Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, tình hình kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của xã có những chuyển biến tích cực. Quản lý nhà nước về đất đai, tài chính có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác văn hóa xã hội có bước phát triển, việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH, quân sự địa phương được ổn định và giữ vững, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên.

 

 

 

 

   Các đại biểu dự kỳ họp đã thẳng thắn thảo luận về những mặt còn thiếu sót, từ đó nêu rõ nguyên nhân, đưa ra các biện pháp khắc phục, nhằm mục tiêu chung là xây dựng kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của xã Bình Khê phát triển hơn nữa. Tại kỳ họp, HĐND xã Bình Khê đã thông qua các báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội và kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện dự toán  thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban MTTQ xã thông qua báo cáo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các báo cáo của 02 ban HĐND xã; các tờ trình của HĐND và UBND xã.     

 

 

Đ/C Nguyễn Thị Bích Liên phát biểu tại kỳ họp

 

   Kỳ họp đã dành ½ ngày để các thành viên UBND xã đã trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề: giải pháp tháo gỡ khó khăn cho việc tiêu úng cho cánh đồng thôn Trại Dọc; chất vấn về chương trình kế hoạch hóa gia đình; chất vấn về ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

 

 

 

   Kết thúc kỳ họp HĐND xã đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết đó là: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND xã; Nghị quyết về thông qua danh mục dự án, công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết về phê duyệt phân bổ chuyển nguồn kết dư ngân sách năm 2016 chuyển sang năm 2017; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2016; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hộ 6 tháng cuối năm 2017.

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê