Asset Publisher

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CÁC LÀNG VĂN HÓA XÃ BÌNH KHÊ NĂM 2017

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CÁC LÀNG VĂN HÓA XÃ BÌNH KHÊ NĂM 2017

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9, chào mừng lễ hội truyền thống đền An Sinh Thị xã Đông Triều năm 2017. Chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đồng thời duy trì các hoạt động của văn hóa văn nghệ trong quần chúng nhân dân các Làng văn hóa trên địa bàn xã, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

   Hôm nay ngày 23/9/2017 thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thị xã Đông Triều về việc tổ chức Liên hoan văn hóa các Làng – Khu phố Thị xã Đông Triều năm 2017. Ban chỉ đạo phong tráo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Bình Khê tổ chức liên hoan văn nghệ các Làng văn hóa xã Bình Khê năm 2017. Với mục đích của Ban tổ chức đó là thông qua liên hoan nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa lành mạnh, góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh, chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

 

 

Đ/C Nguyễn Thị Tám Trưởng BCĐ khai mạc liên hoan

 

 

Đ/C Phạm Bá Thi tặng hoa tại liên hoan

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Quán Vuông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Quán Vuông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Quán Vuông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Ninh Bình

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Ninh Bình

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Ninh Bình

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Mới B

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Mới B

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Mới B

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Thông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Bắc Sơn

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Thông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Thông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Phú Ninh

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Phú Ninh

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Phú Ninh

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Đông Sơn

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Đông Sơn

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Đông Sơn

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Bắc Sơn

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Xuân Bình

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Đồng Đò

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Đồng Đò

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Đồng Đò

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Bến Vuông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Bến Vuông

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Mới A

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Mới A

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Mới A

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Dọc

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Dọc

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Trại Dọc

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Quảng Mản

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Quảng Mản

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Quảng Mản

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Quảng Mản

 

 

Tiết mục văn nghệ của Làng Tây Sơn

 

   Với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình sôi nổi, 14 đội văn nghệ đại diện cho 14 Làng  đã mang đến liên hoan những tiết mục đặc sắc mà các đội đã dày công luyện tập góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa văn nghệ của nhân dân các dân tộc xã Bình Khê, góp phần vào sự thành công chung của liên hoan.

 

 

Đ/C Nguyễn Văn Lộc trao giải ba cho các Làng 

 

 

Đ/C Hoàng Ngọc Tân trao giải nhất, nhì cho các Làng 

 

   Kết thúc liên hoan Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho Làng văn hóa Trại Mới A, 01 giải nhì cho các Làng văn hóa Trại Thông, 03 giải ba, 09 giải khuyến khích.

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê