Asset Publisher

Trường THCS Bình Khê tổ chức buổi ngoại khóa "Chúng em với an toàn giao thông."

Trường THCS Bình Khê tổ chức buổi ngoại khóa "Chúng em với an toàn giao thông."

Sáng ngày 17/ 10/ 2016, trường THCS Bình Khê đã tổ chức buổi ngoại khóa "Chúng em với an toàn giao thông" cho toàn thể cán bộ- giáo viên- nhân viên cùng 560 em học sinh ở 4 khối lớp.

 

Toàn cảnh buổi lễ tuyên truyền an toàn giao thông

 

    Nội dung tuyên truyền chủ yếu là nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động giao thông và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; diễn biễn tình hình trật tự an toàn giao thông; một số biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông thông qua phần hùng biện của các em học sinh đại diện cho 4 khối lớp, phần thi hiểu biết về Luật an toàn giao thông giữa 2 đội Đèn vàng và Đèn xanh, và phần thi giao lưu hái hoa dân chủ với các câu hỏi về Luật an toàn giao thông… 

   Trong bài phát biểu của mình, cô Bùi Thị Thu Hương - TPT nhà trường đã một lần nữa nhấn mạnh: "Nội dung tuyên truyền trong giờ học tập thể hôm nay sẽ giúp các em học sinh nâng cao nhận thức hiểu biết về luật ATGT góp phần cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện tốt luật ATGT trên địa bàn vì  "Có văn hóa giao thông là sống vì cộng đồng'', "Thay đổi văn hóa giao thông- bắt đầu từ chính bạn", "Đội mũ cho con trọn tình cha mẹ". Nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền về luật ATGT sâu rộng tới các em trong các giờ học và các hoạt động tập thể khác để các em trở thành những công dân tham gia giao thông có văn hóa".

 

 

 

Cô Bùi Thị Thu Hương - TPT nhà trường tuyên truyền Luật an toàn giao thông.

 

 

 

Phần thi hiểu biết Luật an toàn giao thông giữa đội Đèn xanh và đội Đèn vàng.

 

 

 

Phần thi hùng biện Luật an toàn giao thông của em Nguyễn Thị Thu Hà.

 

 

   Buổi lễ tuyên truyền diễn ra ngắn gọn nhưng là việc làm thiết thực nhất nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT đến với học sinh toàn trường. Qua đó, góp phần giáo dục cho các em biết và thực hiện tốt văn hóa tham giao thông trên đường đến trường.

 

Nguồn:  THCS Bình Khê