Asset Publisher

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016), trong hai ngày 17-18 tháng 11 năm 2016 ở tất cả 14 thôn trên địa bàn xã đã diễn ra ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2016. Những hoạt động sôi nổi, thắm đượm tình làng nghĩa xóm trong ngày hội Đại đoàn kết sẽ là nguồn sức mạnh để cộng đồng dân cư đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế

      Ngày hội Đại đoàn kết năm 2016 ở các khu dân cư diễn ra trong không khí  tươi vui, phấn khởi, với những tiết mục văn nghệ do chính người dân tự biên, tự diễn và được nhân dân cổ vũ nhiệt tình. Các đại biểu tham dự và nhân dân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

 

 

 

     

      Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, tổ chức của chi bộ và Ban công tác mặt trận, các thôn trên địa bàn xã đã đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

 

 

 

 

        Ngày hội đại đoàn kết cũng là dịp để các khu dân cư , Tổng kết, đánh giá kết quả  thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội như  bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần  xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê