Asset Publisher

UBND xã Bình Khê long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

UBND xã Bình Khê long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Sáng 30/12/2017, UBND xã Bình Khê long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Phan Thanh Sản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn trong toàn xã.

   Năm 2017, xã Bình Khê đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của xã. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, phong trào thi đua "Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"… đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn xã tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 

    Năm 2017, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt 11.367.888.230 đồng, đạt 151% kế hoạch xã. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp chiếm 12,2%; thương mại – dịch vụ: 42,5%; nông nghiệp: 45,3%. Công tác thu chi ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác giao đất dịch vụ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các vấn đề y tế, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội; phát huy vai trò toàn dân trong đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, giữ vững ổn định tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã.

 

 

Đ/C Vũ Đình Thanh - Bí thư chi bộ thôn Trại Mới A tham luận

 

   Xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, năm 2018, đảng ủy, UBND xã Bình Khê đã chỉ đạo hội đồng thi đua khen thưởng xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các văn bản về công tác thi đua khen thưởng, đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tiêu biểu như các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; "Đền ơn đáp nghĩa"; "Giúp nhau giảm nghèo bền vững"; "Xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh "….

 

 

Đ/C Hoàng Ngọc Tân - Bí thư  Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

 

 

Đ/C Phan Thanh Sản - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

 

 

   Phát biểu tại hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Hoàng Ngọc Tân - Bí thư Đảng ủy; Đ/C Phan Thanh Sản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân xã Bình Khê trong hăng hái thực hiện các phong trào thi đua năm 2017. Đồng thời đề nghị năm 2018, các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể xã tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra trong kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XIX; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng xã Bình Khê trở thành phường trước năm 2020./.

 

 

Đ/C Hoàng Ngọc Tân trao giấy khen tại hội nghị

 

 

Đ/C Nguyễn Văn Lộc trao giấy khen tại hội nghị

 

 

Đ/C Phan Thanh Sản trao giấy khen tại hội nghị

 

   Tại hội nghị, UBND xã Bình Khê đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2017.

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê