Asset Publisher

UBND XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ TRẬT TỰ ATGT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

UBND XÃ BÌNH KHÊ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ TRẬT TỰ ATGT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thực hiện kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND Thị xã Đông Triều về việc tổ chức lực lượng ra quân tuyên truyền Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 15/9/2016 của Ban thường vụ Thị ủy Đông Triều về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm".

    Vào hồi 7h 30 ngày 15/10/2016 UBND xã Bình Khê huy động lực lượng gồm công an xã, quân sự xã, cựu chiến binh xã, đoàn thanh niên xã tham gia diễu hành tuyên truyền trên các trục đường 186, đường Xuân Bình – Dộc Lùn, đường Triều Hải – Đồng Đò – Ninh Bình … và đường liên thôn trên địa bàn xã với nội dung tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT, luật giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, dọn dẹp đường thông hè thoáng tạo hành lang an toàn giao thông góp phần tạo khí thế và chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn xã.

 

 

 

ảnh: Lực lượng diễu hành tuyên truyền 

 

    Thiết thực hưởng ứng năm an toàn giao thông 2016 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết". Và tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã  từ nay đến cuối năm, UBND xã Bình Khê chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đặc biệt là Ban văn hóa Thông tin, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về An toàn giao thông; tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, quan tâm phòng chống tai nạn giao thông; chú trọng tuyên truyền vận động đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, bên cạnh đó cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. 

 

 

 

ảnh: Lực lượng diễu hành tuyên truyền

 

    Tích cực đảm bảo trật tự an toàn giao thông mỗi người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em học sinh, hãy nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc, gương mẫu chấp hành luật giao thông, đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn xã, đồng thời giữ an toàn cho mình và mọi người khi tham gia giao thông./.

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê