Xuất bản thông tin

Đảng ủy xã Bình Khê tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".

Đảng ủy xã Bình Khê tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".

Sáng nay, 20/2/2017, tại Hội trường UBND xã Bình Khê, Đảng ủy xã Bình Khê tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".

     Thực hiện Kế hoạch 611/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều về thực hiện công tác năm 2017 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Đông Triều; Công văn số 641-CV/TU ngày 09/02/2017 của Thị ủy Thị xã Đông Triều về "triển khai thực hiện kế hoach 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh". Đảng ủy xã Bình Khê tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".

 

 

Đ/C Nguyễn Văn Lộc - Phó bí thư thường trực Đảng ủy triển khai các kế hoạch tại Hội Nghị

 

    Tại hội nghị, Đảng ủy đã triển khai kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 03/01/2017 của Đảng ủy và Kế hoạch số 10-KH/UBND ngày 06/2/2017 của UBND xã Bình Khê về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn xã trong toàn thể các cơ quan Đảng, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã, các cơ sở thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và các hộ gia đình, người dân sinh sống tại các thôn trên địa bàn xã Bình Khê.

    Đây là hội nghị quan trọng trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành và thực thi giải quyết công việc là vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của xã Bình Khê. Để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2017  đảm bảo phù hợp, thiết thực, xã Bình Khê chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cần thực hiện rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc từ  BCH Đảng bộ xã đến các chi bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể xã; quán triệt, thực hiện tốt các quy định, chỉ thị của TW và địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã; thực hiện có chiều sâu, chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị"; tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, công sở văn hóa, văn minh...

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - TT HTCĐ xã Bình Khê