Kế hoạch tình nguyện hỗ trợ 1500 trái dưa hấu của Hội nông dân xã Bình Khê


Kế hoạch tình nguyện hỗ trợ 1500 trái dưa hấu của bà con nông dân tỉnh Tây Nguyên đến vụ thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua.

Với tinh thần "Mỗi trái dưa - Một tấm lòng", hội Nông dân xã Bình Khê đã tình nguyện tiêu thụ dưa hấu. Cùng với sự chung tay hỗ trợ của Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ , các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, người lao động cơ quan, các trường học và cơ quan đơn vị trên địa bàn xã, Hội Nông dân xã đã giúp tiêu thụ 1500 quả dưa hấu.

Đây là sự động viên, giúp đỡ vô cùng thiết thực, ý nghĩa giúp bà con nông dân tỉnh Tây Nguyên vượt qua những khó khăn trước mắt để khôi phục phát triển sản xuất


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Mới nhất