Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV


Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước là 184.
Tỉnh Quảng Ninh có số đơn vị bầu cử là ba, số đại biểu Quốc hội được bầu là tám.
Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Quảng Ninh được ấn định như sau:
Đơn vị số 1:
Gồm thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả.
Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba
Đơn vị số 2:
Gồm thành phố Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên
Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba
Đơn vị số 3:
Gồm thành phố Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ
Số đại biểu Quốc hội được bầu là hai
 
 
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất