Trường THCS Bình Khê tham gia Ngày hội Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở thị Đông Triều năm học 2020 - 2021.


Ngày 25/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Đông Triều, trường THCS Bình Khê đã tham gia vòng thi sơ loại Ngày hội tiếng Anh năm học 2020- 2021 cấp THCS. Tổng kết cả hai phần thi, đội trường THCS Bình Khê đã xuất sắc được Ban tổ chức lựa chọn là một trong sáu đội có kết quả cao nhất theo từng cụm và tham gia vào vòng thi Chung kết được tổ chức vào tháng 5.
Thành tích có được tại vòng sơ loại là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò nhà trường, là động lực để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Hi vọng rằng tại vòng thi Chung kết sắp tới đây, đội thi của nhà trường tham gia sẽ đạt được những thành tích cao.
 
 
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'G CỘNG-SÁN SÁN VIỆT NAM QUANG VIÃH MUÃN NĂ PHÒNG GIẢO DUC VÀ ĐẢO TAO ĐÔNG DONG TRIEU DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING NGÀY HỘI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ NÂM HỌC 2020 2021 ENGLISH FESTIVAL FOR PRIMARY, SECONDARY STUDENTS 2020 2021 Dong Trieu, 26- 24-25฿ elis, Ehmik shelten'
 
 
Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG-SÁN SẢN VIỆT NAM QUÁNG ANG VIÃH MUÃ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU DONG TRIEU DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING NGÀY HỘI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2020- 2021 ENGLISH FESTIVAL FOR PRIMARY, SECONDARY STUDENTS 2020 2021 Dong Trieu, 24- 25th hel' elis'
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất