Cơ sở vật chất

Về cơ sở vật chất
+ Gồm 01 phòng làm việc có đủ bàn ghế ,cốc chén, 01 tủ đựng tài liệu ,01 máy vi tính xách tay ,phòng GD&ĐT trang bị và 01 phòng giao ban định kỳ ,
+ Hồ sơ sổ sách đầy đủ gồm 10 đầu sổ:
1-Sổ kế hoạch hoạt động và phát triển của trung tâm (theo từng quý,từng tháng )
2-Sổ tổng hợp nhu cầu học tập của từng khu phố.
3-Sổ kế hoạch triển khai các chuyên đề và hoạt động các tháng
4-Sổ theo dõi các chuyên đề đã hoạt động
5-Sổ ghi danh sách những người tham gia các chuyên đề.
6-Sổ theo dõi quản lý tài sản và đóng góp của tổ chức cá nhân.
7-Sổ theo dõi mượn trả sách thư viện (tài liệu tham khảo )
8-Sổ ghi chép cuộc họp (nghị quyết)
9-Sổ đăng ký nhu cầu học tập của người dân (theo dõi các câu lạc bộ)
10-Sổ theo dõi công văn đi ,công văn đến.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu