BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2021


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

Số: 12 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 28  tháng 10 năm 2021

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 12/2021

 

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 12/2021

            1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

- Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

- Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền

địa phương .

            2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của TTHTCĐ xã Bình khê

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

4

 

112

Tư pháp, Công an, trường Trung học cơ sở Bình khê

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

 

28

Đoàn TN, các trường học trên địa bàn....

2

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

17tin bài tuyên truyền và 980 phút phát thanh chuyển tiếp đài phát thanh thị xã.

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 1/2022

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tuyên truyền công tác đảm bảo thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong dịp đón xuân Nhâm Dần.

- Tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đô thị, Hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần.

- Tuyên truyền giữ gìn sự bình an, cấm buôn bán, tàng trữ, sản xuất vật liệu chất gây nổ, thả đèn trời trước và sau tết nguyên đán Nhâm Dần.

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 1:  Ngày 2-1-1963 : Kỷ niệm Chiến thắng Ấp Bắc; Ngày 6-1-1946 : Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH; Ngày 7-1-1979 : Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược; Ngày 9-1-1950 : Kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên VN; Ngày 11-1-1960 : ngày tết trồng cây; Ngày 13-1-1941 : Khởi nghĩa Đô Lương; Ngày 27-1-1973 : Ký hiệp định Paris, về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN; Ngày 29-1-1258 : Kỷ niệm chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ nhất…

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa. Tuyên truyền việc duy trì ngày chủ nhật xanh, tiếp tục duy trì và giữ vững xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

-Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

- Tùy vào diễn biến dịch Covid-19 để triển khai công việc phù hợp.

2. Thời gian tổ chức

Tháng 01 năm 2022

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

- Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Tám

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu