Bộ máy hoạt động


 

Họ và tên

Nguyễn Thị Tám

 

Chức vụ

Giám đốc TT HTCĐ

 

Ngày sinh

 

 

Điện thoại

0982367589

 

Email: : tthtcd.binhkhe.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 


Họ và tên

Lê Thị Kim Oanh

Chức vụ

Phó Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

1974

Điện thoại

 

TĐCM

Đại học sư phạm

Email: : tthtcd.binhkhe.dt@dongtrieu.edu.vn