Văn bản mới nhất
VB triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên trưng dụng các thiết bị CNTT, để thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
Số 2565 BCĐXDXHHT V v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Công văn số 6963 UBND-GD về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
V v Triệu tập đại biểu dự Hội nghị hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 của ngành giáo dục thị xã Đông triều qua đường truyền trực tuyến
Tổ chức tháng 9 khuyến học 2017-2018
Ban hanh Quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat theo Luat Dat dai 2013 tren dia ban tinh Quang Ninh
Quyết định Ban hành Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
Về việc tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè và mùa mưa bão trên địa bàn thị xã
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số 03 / KH-TTHTCĐ KẾ HOẠCH V V phổ biến thông tư 30 Quy định đánh giá học sinh tiểu học và phương án đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng từ năm 2015 19/03/15
Nghị quyết về việc vận động Xây dựng quỹ khuyến học xã Bình Khê 06/08/14
Số 55 /TB-TTHTCĐ THÔNG BÁO “V v đăng ký học nghề cho lao động nông thôn năm 2014” 16/06/14
Số: 65 / PGD&ĐT V v: Kiểm tra đánh giá công tác xây dựng XHHT và tổ chức hoạt động TT HTCĐ 08/11/13
Số: 12/KH-UBND KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2013-2014 02/10/13
Số : 325 /PGD&ĐT V v triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục học sinh trong hè 2013 25/05/13
Số: 321/PGD&ĐT V v thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày đa dạng sinh học 22 5 và Ngày Môi trường thế giới 5 6 năm 2013 21/05/13
UBND xã Bình Khê .Số 23/QĐ-UB Quyết định V v kiện toàn Ban chỉ dạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2015 15/05/13
Số: 01/BC - BCĐ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ HKI NĂM HỌC 2012 - 2013 23/03/13
Số: 148/PGD&ĐT V v triệu tập dự Hội nghị “Hội thảo tăng cường hiệu quả hoạt động TTTHTCĐ, tích cực xây dựng xã hội hóa học tập qua đường truyền trực tiếp 11/03/13
Số: 33/GD&ĐT v v quản lý và sử dụng máy tính xách tay đã trang bị cho Trung tâm học tập cộng đồng 09/03/13
Số: 78 /PGD&ĐT V v tập huấn ứng dụng CNTT trong công tác quản lý các TTHTCĐ 02/02/13
Số: 850 / PGD&ĐT V v: Hướng dẫn đánh giá công tác tổ chức quản lý và hoạt động TTHTCĐ 15/01/13
Số: 778/TB-PGD&ĐT V v: Tiếp tục tăng cường hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn 30/11/12
Số: 715/PGD&ĐT V v: Triệu tập hội nghị giao ban biệt phái viên Trung tâm học tập cộng đồng 07/11/12
Số: 580/KH PGD&ĐT Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 01/11/12
Số:632/ PGD&ĐT Tham quan, học tập công tác tổ chức triển khai hoạt động các TTHTCĐ tại tỉnh Hòa Bình 01/11/12
550A PGD&ĐT Nhiệm vụ, quyền lợi, quyền hạn của giáo viên công tác tại TT HTCĐ 01/11/12
Số:597/PGD&ĐT Hội nghị tập huấn CBQL - GV Trung tâm HTCĐ 24/09/12
590 PGD&ĐT Về việc điều động giáo viên tăng cường sang các trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn. 20/09/12
Hiển thị 20 mục.
trong 1