BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG9/2020


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

 

Số: 09 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 Bình Khê, ngày 28  tháng 09 năm 2020

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 09/2020

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 09/2020

            1. Thuận lợi:

-  Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

-  Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

-  Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

          - Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

- Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có thôn chưa được đông đủ.

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

30

Tư pháp, Công an …

 

- Luật Lâm nghiệp và các quy định về PCCCR

1

 

28

Kiểm lâm địa bàn

 

b, Giáo dục sức khỏe

1

Từ 26/08 đến 25/09

60

Câu lạc bộ, TT HTCĐ

 

c, Giáo dục môi trường

1

35

 HTX NN

 

d, Văn hóa xã hội

1

35

Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

35

Hội Nông dân

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

18

790

Đoàn TN, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

- Khiêu vũ thể thao

1

32

CLB dân vũ xã Bình Khê

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

30

452

CLB trên địa bàn

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

- Số tin bài:

88 tin bài tuyên truyền và 530  phút phát thanh chuyển tiếp đài phát thanh thị xã.

 

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 10/2020

1. Dự kiến các hoạt động  

- Trú trọng triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020"  Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân"

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách trong kỷ nguyên số giúp ích nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng; Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10 như:

Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10. Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2003). Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10/1930). Ngày Dân vận của cả nước: 15/10/1930. Ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956). Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930). 

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục và được duy trì thường xuyên hàng tuần, tháng.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật reo trồng theo mùa vụ.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Phối hợp cùng địa phương tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của Bộ y tế về  cách phòng, chống dịch Covid-19… cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Bình Khê.

- Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh: Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo chủa Chính Phủ, của Tỉnh, thị xã và xã về công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, , tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng Nông thôn mới chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh vệ sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

           - Tháng 10 năm 2020

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Tám

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu