BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021


 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ BÌNH KHÊ

Số: 09 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 Bình Khê, ngày 28  tháng 09 năm 2021

 

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

 THÁNG 09/2021

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 09/2021

            1. Thuận lợi:

-  Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

-  Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

-  Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương .

            2. Khó khăn:

          - Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.              

- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến việc mở các lớp tập huấn, các lớp học và các lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật của TTHTCĐ

- Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số tin, bài

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 9

 

 

 TTHTCĐ phối hợp với Đài Truyền thanh xã

2

- Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng

 5

 

 

 TTHTCĐ phối hợp với Đài Truyền thanh xã

3

- Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-1, kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin, sự cần thiết phải tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.

 48

 

 

 TTHTCĐ phối hợp với Đài Truyền thanh xã

 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang diện mạo, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.-

7

 

 

TTHTCĐ phối hợp với Đài Truyền thanh xã

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

- chuyển tiếp đài phát thanh thị xã.

 28

 

 

TTHTCĐ phối hợp với Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 10/2020

1. Dự kiến các hoạt động  

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội gắn với chủ đề của năm 2021 "Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19"; tuyên truyền nâng cao cao nhận thức về trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội gắn với chủ đề của năm 2021 "Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19"; tuyên truyền nâng cao cao nhận thức về trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

- Tuyên truyền về việc lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong camera IP Hikvision

- Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQHĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin

- Tuyên truyền về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều

- Tuyên truyền về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách trong kỷ nguyên số giúp ích nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng; Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Cùng phối kết hợp với các cơ sở thôn, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 10 như: Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10. Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2003). Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10/1930). Ngày Dân vận của cả nước: 15/10/1930. Ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956). Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930). 

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, đặc biệt là thư viện trường học;

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19,  tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

- Tuyên truyền trong nhân dân về khoa học kỹ thuật reo trồng theo mùa vụ.

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương .

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT.

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong xã tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong xã Bình Khê

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các làng văn hóa. Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

 

- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

- Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Dưỡng sinh cho người cao tuổi

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm….

.

2. Thời gian tổ chức:

           - Tháng 10 năm 2021

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Bình Khê thực hiện.

- TT HTCĐ xã Bình Khê phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

 - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND xã, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ XÃ BÌNH KHÊ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Tám

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu